TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZATOK

Tehetségbarát helyi és nemzetiségi önkormányzatok díjazása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által első alkalommal, a Nemzeti Tehetség Program keretén belül meghirdetett „A tehetségbarát helyi és nemzetiségi önkormányzatok” címet elnyert, díjazásban részesülő önkormányzatok a 2013-as év során a tehetséggondozó és –segítő tevékenységi formákban részesült fiatalok létszáma, a tevékenység értelmezésének differenciáltsága, az önkormányzat működési feltételeivel arányos mértéke, valamint regionális, országos vagy nemzetközi szintű kapcsolódásának (hálózatiságának) kiépítettsége alapján részesültek elismerésben.

A díjazási rendszer elsődleges irányelve az volt, hogy közvetlenül kapjanak mind a tehetséges diákok, mind az őket felkészítő, gondozó szakemberek olyan élménygazdag, nem virtuális élményeket, jutalmakat, amelyek hosszú távon képesek ösztönözni őket az iskolarendszeren kívüli tanítási, tanulási folyamatok rendszeres gyakorlására. A fődíjban részesülő három helyi és két kisebbségi önkormányzat három, a tehetséggondozásban résztvevők számára inspiratív programon vehettek részt:

– részvétel 10 napos nemzetközi tanulmányúton, amelynek keretén belül többek között meglátogatták a CERN kutatóközpontot, valamint több, az európai tradíció hatékonyabb megértéséhez és elmélyítéséhez szükséges kulturális örökség helyszínt,

– részvétel egyhetes művészeti alkotótáborban,

– részvétel egynapos múzeumpedagógiai programon, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum és filiáléi biztosítottak.

 

LETÖLTHETŐ TARTALOM:

TBÖ KIADVÁNY

KÉPEK A DÍJÁTADÓRÓL

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL