EGYESÜLETÜNKRŐL

A TIT Kossuth Klub Egyesület elsőrendű feladatának tartja az egyetemes emberi kultúra értékeinek, a tudományos, szakmai és művészeti ismereteknek széleskörű terjesztését, az iskolarendszeren kívüli művelődés lehetőségeinek gazdagítását, a tehetséges fiatalok tudományos-szakmai kibontakozásának segítését, és évtizedek óta országosan, sőt, határainkon túl is ismert fóruma, műhelye tudományos, művészeti és közéleti vitáknak.

Egyesületünk az 1953-ban alapított Természet- és Társadalomtudományi Társulat  (1958-tól: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat – TIT) budapesti szervezetének jogutódja, egyben szellemi örököse az 1841-ben Bugát Pál orvosprofesszor kezdeményezésére megalakult Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak. Szervezetünk 1991-ben Budapesti Ismeretterjesztő Társulat néven önálló jogi személlyé –egyesületté – vált; alapító tagja az immár országos szövetségeként újjáalakult TIT-nek. Az egyesület 2005 óta hatályos elnevezésében szereplő Kossuth Klub 1955 februárjában létesült mint a budapesti szervezet székháza s a főváros első számú értelmiségi klubja. E minőségében adott helyet 1956-ban a Petőfi Körnek, amely az 1956-os felkelés szellemi bölcsője gyanánt vált ismertté.

Rendezvényeink az elmúlt években zenei, színházi, képzőművészeti eseményekkel, illetve széles spektrumban tevékenykedő, a honi szellemi közéletben meghatározó szerepet betöltő állami, önkormányzati és civil szervezetek, illetve autonóm honpolgári kezdeményezések  befogadott programjaival egészültek ki. Egyesületünk a Budapest VIII. Józsefvárosi Önkormányzattal 2010-ben megkötött közművelődési szerződés alapján stratégiai együttműködést folytat, és a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen rendszeresen szervez kulturális és ismeretterjesztő programokat a Múzeumkertben. Az egyesület és magánszemélyek közös vállalkozásaként, 2007 novemberétől 2011 nyaráig a Kossuth Klubban működött a Budapest Jazz Klub, amely azonban sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Az egyesület működésében 2011 novemberében új fejezet kezdődött azáltal, hogy kereken húsz éves küzdelem után megoldódott a Kossuth Klub ingatlana (az egykori Hadik palota) használatával kapcsolatos jogbizonytalanság: egyesületünk 20 évre szóló vagyonkezelői szerződést kötött a Magyar Állammal. Ezzel elhárult az akadály az elől, hogy az egyesület a Kossuth Klub halaszthatatlan rekonstrukciójához és műszaki korszerűsítéséhez tőkeerős szakmai befektetőt keressen. 2012-ben az egyesület és a franciaL’Harmattan kiadói csoport közös vállalkozást alapított, amelynek beruházásában 2012 októberében a Kossuth Klubban megnyílt a Muzikum Klub & Bisztró, a józsefvárosi Palotanegyed igényes zenei és gasztronómiai élményeket kínáló színtere.

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL