XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI DIÁKALKOTÓ KIÁLLÍTÁS (OTTDK) – 2020

A teljes pályázati kiíráshoz kattintson ide!

A TIT Kossuth Klub Egyesület (Kossuth Klub Tehetségpont)
és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára (10-14 évesek: Junior-I., 15-19 évesek: Junior-II. kategória).

A tehetséggondozó tanulmányi verseny pályázata keretében feldolgozható bármely tetszőleges természettudományi és/vagy műszaki-informatikai témakör.
A versenyző(k) saját mérésein, kísérletein alapuló pályamunkák elsőbbséget élveznek.

 1. A pályaművekkel szemben támasztott követelmények
  1. Akidolgozottpályaművektükrözzenek(apályázóéletkorátólelvárható)elmélyült,tudományosan megalapozott érdeklődést, komoly kutatómunkát, innovatív informatikai és/vagy műszaki készségeket. Éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés, következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy kreatív, ötletes technikai megoldásokkal.
  2. Legyen a pályamű igényes kivitelű, érthető és hatékonyan bemutatott. Egyaránt lehet pályázni elméleti pályaművekkel (poszter, számítógépes program) és gyakorlati természetű alkotásokkal (modelltárgy, kreatív eszköz, terepasztal, makett stb.).
  Pályázhatnak egyének vagy néhány fős alkotói kollektívák – magyarországi és határon túli magyar ajkú diákok egyaránt.
 2. Jelentkezés, részvételi feltételek, fordulók és határidők
  1. A tehetséggondozó pályázati tanulmányi versenyre az iskolai („központi”) előjelentkezést szíveskedjenek megtenni 2019. december 20-ig ezen a linken.
   Ha ez nem működik, a böngésző keresőjébe bemásolandó: https://forms.gle/QTwoczAFQq12XQXr6
  2. Apályázatraadiákmunkákiskolaielődöntőskiválasztásautánatehetsegpont@kossuth-klub.hu e-mail címen lehet jelentkezni, a pályamű 1-3 oldalas vázlatos ismertetésének (feltüntetendő: a pályamű címe, alkotók/felkészítő tanáruk/iskolájuk neve, címe, e-mail elérhetősége) elküldésével, 2020. február 3-ig. A jelentkezések elfogadásáról (vagy elutasításáról, ha a vázlat alapján a pályamű-terv nem felel meg a pályázati kiírásnak) 2020. február 17-ig értesítést küldünk. Ha a jelentkezést elfogadtuk, a pályázónak a részvételi szándékát az előzetesen e-mailben elküldött adatlap visszaküldésével kell megerősítenie 2020. február 28-ig.
  3. A 2019-2020. évi felhívás, a versenyszabályzat és az OTTDK rövid története letölthető: https://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/.
  4. Első forduló: iskolai elődöntő (válogatás). A továbbjutók iskolája beküldi a pályaművek vázlatát. Második forduló: a zsűri tagjaiból álló bíráló bizottság kiválasztja a zsűrizésre befogadott pályázatokat.
   Harmadik forduló: a befogadott pályaművek számától függően valószínűleg egy nap alatt lezajlik a döntő. A kész pályaművek zsűrizése 2020. április 23.-án csütörtökön 10.00 órakor kezdődik, az eredményhirdetés 15.30-16.00 órától lesz. Helye: Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7.).
  5. Abírálóbizottságáltalbefogadottpályaműrőlkészítsenekaversenyzőkönálló,max.2percesvideó vagy Prezi bemutatót, amely felhasználható lesz nem csak a zsűrizés alkalmával, de az YXPO rendezvényen. A zsűritől függetlenül a Kossuth Klub vezetése választja ki a szinopszisok alapján a legérdekesebb, leglátványosabb alkotásokat, amelyeket bemutatnak az alkotók az YXPO-n (2020. április 24. péntek). A zsűri döntése szerint a legjobb versenymunkákat az alkotók ismertetik angol nyelven a számukra térítésmentes MILSET ESE2020 nyári rendezvényen, illetve a nyári nemzetközi tudományos táborunkban (ld. III. 2-3. pont) is.

OTTDK-2020 – 2/1

Fenntartjuk az igényünket arra, hogy más nagyrendezvényünkön is az alkotó(k) részvételével bemutathassuk a kiemelt (díjazott) pályázati versenyműveket.

 1. Apályaműveketelbírálózsűribennevestudósok,oktatókvesznekrészt.Azsűrielnöke: dr. Gyenes Károly villamosmérnök-informatikus, egyetemi docens (BMGE).
 2. Ellátás: térítésmentes szállás 2020. április 22-én este (a külföldről érkezőknek) és étkezés mindenkinek a zsűrizés napján, április 23-án. Ugyanezen a napon az YXPO-n résztvevők térítésmentesen szállást és április 24-én étkezést kapnak. Igény esetén a távolról érkező magyarországi versenyzőknek és kísérőiknek a versenynap előtti éjszakára való elszállásolásban segítséget nyújtunk; a szállás költsége a résztvevőket terheli.
 3. Azútiköltségarésztvevőketterheli.

III. AzOTTDKdöntője(zsűrinapja)utániprogramokban(YXPO,nyáritudományostábor,ESE2020–ld. IV. 1-3.) történő részvételt önálló program koordinátorok szervezik.
A nevezett rendezvények részleteit, a koordinátorok elérhetőségeit később adjuk meg az érintett diákoknak és a felkészítő tanáraiknak.

IV. Apályázatdíjai:

 1. A legjobb 3 (max. 5) pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi lehetőséget kap a.) a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) Expo- Sciences International (ESI) 2020. július 25-29. között (Szőcsvásár – Suceava, Románia) diákalkotó fesztiváljára.
 2. A leglátványosabb, a „laikusok” számára várhatóan legérdekesebb pályamunkák alkotóit felkérjük a pályaművük nyilvános bemutatására, amely a X. Tudományfesztivál YXPO programja keretében ismertethetik az érdeklődő közönséggel április 24.-én. A Kossuth Klub vezetése még február hónapban válogatja ki ezt a 4-5 pályázatot, függetlenül a zsűritől és az áprilisi döntőben elérhető eredményüktől.
 3. Az OTTDK döntőjében résztvevő valamennyi diákot meghívjuk nemzetközi, infó-technológiai tematikájú, egyhetes tudományos nyári táborunkba, amelyben térítésmentesen részt vehetnek. A tábor várható helyszíne Vajdaság (Szerbia) egyik települése. A tábor időpontjáról, pontos helyszínéről, a programok részleteiről valószínűleg 2020. április/május hónapban értesítést küldünk az érintett diákoknak. Néhány versenyzőt meghívunk a Budapest Science Camp nemzetközi, angol nyelvű táborunkba (2020. augusztus).
 4. Könyvutalvány 4 fő részére várhatóan 5000-5000 Ft értékben.
 5. Minden résztevő diák munkáját oklevéllel ismerjük el.
 6. Tehetséggondozási nívódíj: 20.000-20.000 Ft értékű könyvutalvány a diákok felkészítésében kiemelkedő 4 pedagógus részére.
 7. Tehetséggondozási nívódíj (oklevél): a legtöbb tehetséges diákot a versenyre benevező iskolának.

További felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
— a +36-20/614-4540 telefonszámon, illetve a tehetsegpont@kossuth-klub.hu vagy a

kossuth.klub@gmail.com e-mail-címen.

Ezen e-mail címek valamelyikére kérjük beküldeni a pályaművek szinopszisát (tartalmazniuk kell a pályázók életkorát/osztályát és elérhetőségét, az iskolájuk címét (kivételesen indokolt esetben iskolától függetlenül is be lehet küldeni pályaművet) valamint a felkészítő tanár nevét és elérhetőségét is. Postacímünk: TIT Kossuth Klub Egyesület, XXV. OTTDK (1088 Budapest, Múzeum utca 7., HUNGARY).

A XXV. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2020) a Nemzeti Tehetség Program
„Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” című pályázatának köszönhetően valósul meg
az NTP-TMV-19-0010 sz. projekt keretében.

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL