XXIII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI DIÁKALKOTÓ KIÁLLÍTÁS (OTTDK) – 2018

Tisztelt Kollégák, kedves versenyző Diákok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az OTTDK 2018 (XXIII. Országos Tudományos és Technikai Diákkiállítás) programjában változások történtek. A szükséges dokumentációt és nyilatkozati anyagokat az érintett diákoknak és tanároknak kiküldtük.

A korábban beküldött és a Kossuth Klub bíráló bizottsága által ’befogadott’ pályamunkák alkotói, felkészítő tanárai nyilatkozzanak a Diákalkotó Kiállításon való részvételi szándékukról, azaz vállalják, hogy 2018. április 20-ig, 2018. május 4-ig (péntek), azaz a Kiállítás napjáig elkészül a pályamű és a pályázók munkájukkal együtt megjelennek a Kiállításon). A nyilatkozat (ld. adatlap) írásbeli megerősítésének beküldési határideje 2018. február 28., 2018. március 5., 17.00 óra. Ezzel együtt beküldendő a versenyző (azaz a 18 életév alatti) diákok szüleinek engedélye arról, hogy a gyermekük fényképe, a róluk készített videó a megjelenhet a Kossuth Klubhoz tartozó internetes oldalakon vagy ismeretterjesztő közösségi felületeken vagy kiadványaiban.

I. Tudnivalók, információk (érdeklődni lehet: +36-20/614-4540):
• A 2018. évi felhívás, a versenyszabályzat és az OTTDK rövid története letölthető:
https://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/
• A kész pályaművek zsűrizése: 2018. április 20., 2018. május 4., péntek 10 órától. Helyszíne változatlan: Kossuth Klub (Budapest VIII., Múzeum u. 7.).
• A pályaművek nyilvános bemutatása 2018. május 5., szombat 8-11 óra között (a Tudományfesztivál időtartama alatt, az YXPO keretében történik. Eredményhirdetés: április 20., május 5., szombat kb. 11 órakor.

II. Vázlatos programterv:
1. nap: 08.30 – 10.00 a résztvevők elhelyezik, beállítják a pályaműveiket,
10.00 – 16.00 megnyitó, zsűrizés (projektenként max.12 perc), közben: ebédszünet.
2. nap: 08.30 – 10.30 Projektek nyilvános bemutatása a Tudományfesztivál keretében rendezett nyilvános YXPO rendezvényen. 10.30 órától eredményhirdetés. Zárszó. Hideg ebéd, hazautazás.

A pályázati kiírásunknak megfelelően a nem magyarországi és a Budapesttől távol élő versenyzők és felkészítő tanáraik (1 iskolából 1 fő szaktanár) számára szállást és minden résztvevő számára az OTTDK teljes programja alatt az étkezést térítésmentesen biztosítunk.

Budapest, 2018. február 23.


A TIT Kossuth Klub Egyesület (Kossuth Klub Tehetségpont) és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára.
A tehetséggondozó tanulmányi verseny pályázata keretében feldolgozható bármely tetszőleges természettudományi és/vagy műszaki-informatikai témakör. A versenyző(k) saját mérésein, kísérletein alapuló pályamunkák elsőbbséget élveznek.

I. A pályaművekkel szemben támasztott követelmények

 1. A kidolgozott pályaművek tükrözzenek (a pályázó életkorától elvárható) elmélyült, tudományosan megalapozott érdeklődést, komoly kutatómunkát, innovatív informatikai és/vagy műszaki készségeket. Éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés, következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy kreatív, ötletes technikai megoldásokkal.
 2. Legyen a pályamű igényes kivitelű, érthető és hatékonyan bemutatott. Egyaránt lehet pályázni elméleti pályaművekkel (poszter, számítógépes program) és gyakorlati természetű alkotásokkal (modelltárgy, kreatív eszköz, terepasztal, makett stb.).Pályázhatnak egyének vagy néhány fős alkotói kollektívák – magyarországi és határon túli magyar ajkú diákok egyaránt.

II. Jelentkezés, részvételi feltételek, fordulók és határidők

 1. A tehetséggondozó pályázati tanulmányi versenyre az iskolai („központi”) előjelentkezést szíveskedjenek megtenni december 21-ig ezen a linken. Ha ez nem működik, a böngésző keresőjébe bemásolandó:
  https://docs.google.com/forms/d/1i5msWE7ts2yGv9OqfHslbWpjSH5vLKwxZlCSdQlX1_o/viewform?edit_requested=true
 1. A pályázatra a diákmunkák iskolai elődöntős kiválasztása után a tehetsegpont@kossuth-klub.hu e-mail címen lehet jelentkezni, a pályamű 1-3 oldalas vázlatos ismertetésének elküldésével, február 2-ig. A jelentkezések elfogadásáról (vagy elutasításáról, ha a vázlat alapján a pályamű-terv nem felel meg a pályázati kiírásnak) 2018. február 14-ig értesítést küldünk. Ha jelentkezést elfogadtuk, a pályázónak részvételi szándékát az előzetesen e-mailben elküldött adatlap visszaküldésével kell megerősítenie 2018. február 28-ig.
 2. A 2018. évi felhívás, a versenyszabályzat és az OTTDK rövid története letölthető: https://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/.
 1. Első forduló: iskolai elődöntő (válogatás). A továbbjutók iskolája beküldi a pályaművek vázlatát. Második forduló: a zsűri tagjaiból álló bíráló bizottság kiválasztja a zsűrizésre befogadott pályázatokat. A harmadik forduló: a befogadott pályaművek számától függően várhatóan egy nap alatt lezajlik a döntő. A kész pályaművek zsűrizése: április 20., péntek 10 órától. Helye: Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7.). Eredményhirdetés: április 20., kb. 16 órakor.
 2. A bíráló bizottság által befogadott pályaműről készítsenek a versenyzők önálló (angol nyelvű), max. 2 perces video vagy Prezi bemutatót, amely felhasználható lesz a nyári tudományos táborainkban (ld. III. 2. pont). Fenntartjuk az igényünket arra, hogy más nagyrendezvényünkön is az alkotó(k) részvételével bemutathassuk a kiemelt (díjazott) pályázati versenyműveket.
 3. A pályaműveket elbíráló zsűriben neves tudósok, oktatók vesznek részt. A zsűri elnöke: Gyenes Károly villamosmérnök-informatikus, egyetemi docens (BMGE).
 4. Ellátás: térítésmentes szállás április 19-én este (a külföldről érkezőknek) és ellátás mindenkinek a zsűrizés napján, 20-án. (Esetleges kétnapos zsűrizés esetén a második napon mindenki számára térítésmentes az ellátás és a szállás.) Igény esetén a távolról érkező magyarországi versenyzőknek és kísérőiknek a versenynap előtti éjszakára való elszállásolásban segítséget nyújtunk; a szállás költsége a résztvevőket terheli.
 5. Az útiköltség a résztvevőket terheli.

III. A pályázat díjai:

 1. A legjobb 3 pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi lehetőséget kap a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) július 16-22. között (Gdynia – Gdańsk, Lengyelország) megrendezésre kerülő, Expo-Sciences Europe 2018 (ESE 2018 – http://ese2018.milset.org) elnevezésű nemzetközi diákalkotó fesztiváljára. A résztvevőknek pályaműveiket a fesztiválon angolul kell bemutatniuk.
 2. Az OTTDK döntőjében résztvevő valamennyi diákot meghívjuk nemzetközi, infó-technológiai tematikájú, külön-külön egyhetes tudományos nyári táborainkba, melyekben térítésmentesen részt vehetnek. A táborok helyszíne: Budapest, valamint Vajdaság (Szerbia) egyik települése. A táborok időpontjáról, helyszínéről, a programok részleteiről a pályázati munkák befogadásakor (2018. február) értesítést küldünk az érintett diákoknak.
 3. Könyvutalvány 4 fő részére 5000-5000 Ft értékben.
 4. A Nők a Tudományban Egyesület különdíja: felvétel az egyesület középiskolai nagyköveti hálózatába a legjobb alkotást létrehozó, magyarországi lakhelyű diáklány számára.
 5. Tehetséggondozási nívódíj: 25.000-25.000 Ft értékű könyvutalvány a diákok felkészítésében kiemelkedő 4 pedagógus részére.
 6. Tehetséggondozási nívódíj (oklevél): a legtöbb tehetséges diákot a versenyre benevező iskolának.

További felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: a +36-20/614-4540 telefonszámon, illetve a tehetsegpont@kossuth-klub.hu vagy a kossuth.klub@gmail.com  e-mail-címen.

Ezen e-mail címek valamelyikére kérjük beküldeni a pályaművek szinopszisát, amelyeknek tartalmazniuk kell a pályázók elérhetőségeit is. Kérjük megadni az iskolájuk címét (kivételesen indokolt esetben iskolától függetlenül is be lehet küldeni pályaművet), valamint a felkészítő tanár elérhetőségét is. Postacímünk: TIT Kossuth Klub Egyesület, XXIII. OTTDK (Budapest, Múzeum utca 7. H-1088).

A XXIII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2018) a Nemzeti Tehetség Program „A hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei szervezésű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása” című pályázatának köszönhetően valósul meg az NTP-TMV-17-0036 sz. projekt keretében.

LETÖLTHETŐ TARTALOM:

Változások a XXIII. OTTDK programjában (Feltöltés dátuma: 2018.02.26.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018 (feltöltés dátuma: 2017.11.07.)

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL