De Educational Testing Service

Law Schools Just Aren’t That Into Anymore

moncler jassen heren sale Vanaf de herfst van 2017 vereisen Harvard, Georgetown en Northwestern niet langer dat de LSAT wordt geaccepteerd in hun programma’s voor wetenscholen. Hun beslissingen volgen die van de Universiteit van moncler jassen Arizona, die de eerste Amerikaanse advocatenkant moncler outlet sale van de Bar moncler jassen heren Association (ABA) werd die in 2016 het Graduate Record Examination (GRE) accepteerde. Mogelijk overwegen tientallen andere scholen dit nu, en dit zou kunnen leiden tot wijdverspreide veranderingen in de toelating van wetsscholen. De Educational Testing Service, moncler jas sale die de GRE produceert, werkt samen met 14 rechtsscholen aan validiteitsstudies om de betrouwbaarheid van de GRE voor toelating tot wetsscholen te moncler jas sale tonen. ETS werkt ook moncler jassen heren sale aan een nationale studie. moncler jassen heren sale

moncler dames Toelatingsproeven worden gebruikt om het succes van aanvragers tijdens hun eerste jaar van graduate school te voorspellen, maar of die test de moncler jassen dames sale LSAT moet zijn staat open voor debat. De ABA-richtlijnen luiden als volgt: ‘Een rechtenstudie die moncler jassen een toelatingstest gebruikt anders dan de toelatingstest van de rechtsschool die wordt gesponsord door de toelatingraad voor de rechtenop moncler jas sale school, moet aantonen dat een dergelijke andere toets een geldige moncler nederland en betrouwbare test is om de school te helpen bij het beoordelen van een sollicitant. vermogen om het programma van juridische moncler jassen dames sale opleiding van de moncler jas outlet school naar tevredenheid af te ronden. ‘ moncler dames

moncler jas outlet Na het bekijken van de resultaten van een december 2015-studie door moncler heren Educational Testing Service (ETS), ontdekte de Universiteit van Arizona dat, voor studenten in moncler sale het Lawis Doctor-programma in Arizona Law, moncler outlet sale de prestaties op moncler heren de GRE een geldige en betrouwbare voorspeller van de moncler jas heren eerste termijn van studenten waren wet schoolcijfers. Vergelijkbare onderzoeken naar de werkzaamheid van de GRE uitgevoerd door Georgetown, Harvard en Northwestern werden ook uitgevoerd om moncler jassen dames sale te voldoen aan de ABA-toelatingsnormen, die wetenscholen vereisen om ofwel de LSAT ofwel een andere test te gebruiken waarvan de rechtenschool heeft vastgesteld dat ze ‘geldigheid’ hebben in het voorspellen van de student succes. moncler jas outlet

moncler jas heren sale Het kan lijken alsof het tij aan het keren moncler heren is, met moncler jassen outlet een toenemend 2018 moncler aantal rechtsscholen die de GRE 2018 moncler toestaan ​​in plaats van de LSAT. De ABA overweegt echter een regelswijziging waardoor wettelijk scholen alleen alternatieven moncler outlet sale voor de LSAT moncler uitverkoop kunnen gebruiken als de ABA de geldigheid van de alternatieve test heeft bepaald. Vanaf december 2017 heeft de ABA dit alleen gedaan met de GRE. Het idee wordt teruggedrongen door decanen van rechtswetenschappen die niet willen dat hun toelatingsopties beperkt zijn, maar de Leyac-toelatingraad (LSAC), de organisatie die de LSAT beheert, houdt het vast. moncler jas heren sale

moncler uitverkoop ‘Voor mij is de interessante vraag of het accepteren van de GRE een andere pool van kandidaten moncler dames zou aantrekken die racistischer en etnisch diverser zijn of studenten met verschillende vaardigheden, ervaringen of expertise,’ zei Catherine Christopher, docent rechten aan de Texas Tech University School of Law in een interview met de American Bar Association Journal. ‘Ik denk dat gemeenschappen enorm profiteren wanneer hun advocaten https://www.jassenmoncler.nl en rechtenstudenten de kenmerken van de bevolking als moncler outlet sale geheel weergeven.’ moncler uitverkoop.

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL