TEHETSÉGFEJLESZTŐ KLUB 2016

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága által a Nemzeti Tehetség Programban kiírt, „A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatai kialakulásának támogatása” című pályázat keretében a TIT Kossuth Klub Egyesület (1088 Budapest, Múzeum utca 7.) az „NTP-HTSZ-M-15-0004” pályázati sorszámon hajtja végre Tehetségfejlesztő Klub (TFK) programját.

A Tehetségfejlesztő Klub (TFK) létrehozásának és működtetésének elfogadott elvei:

A Tehetségfejlesztő Klub létrehozását azért tartjuk feltétlenül indokoltnak, mert tapasztalatunk szerint a „tehetséggondozás” fogalma ma Magyarországon túlságosan tágan értelmezett. A tehetségek kiválasztását célzó pályázatok, tanulmányi és tudományos versenyek, valamint kreativitást és innovációt felmérő módszerek nagy számban jelen vannak a hazai tehetséggondozás piacán. Azonban hiányzik a versenyeken kimagasló eredményeket elérő fiatalok továbbképzése, korosztályonkénti számontartása és pályakövetése. Ma Magyarországon inkább egy horizontális tehetséggondozás zajlik, miközben a már eredményeket elért fiatalok továbbfejlesztése vertikális értelemben, valódi elitképzés, vagy elit tehetséggondozás sajnos háttérbe szorul. A TIT Kossuth Klub Egyesület Tehetségfejlesztő Klubjának programja ezt a hiányt kívánja pótolni a műszaki- és természettudományos területeken már jelentős díjakat, versenyeket és pályázatokat elnyert fiatalok körében. ♦

A Tehetségfejlesztő Klub (TFK) célkitűzése, módszere, résztvevői:

  • A tehetséges – 2014/2015-ös tanévi hazai (országos) és nemzetközi tanulmányi (tantárgyi) vagy komplex természettudományi vagy innovációs versenyeken kiemelkedően (pl. 1-max. 5 hely) végzett – magyar fiatalokkal foglalkozunk két, egyenként max. 12-13 fős csoportban a természettudományok (fizika, kémia, biológia) illetve a műszaki tudományok (informatika, mérnöki tudományok, technológia) területén. Elsődleges célunk olyan kapcsolatépítési lehetőségeket, fejlődési irányvonalakat, tudományterületek közötti (interdiszciplináris) összefüggéseket bemutatni, melyek a résztvevők képességeinek kibontakozását segíthetik elő, aktuális kutatási programokhoz történő kapcsolódásukat teszik lehetővé, így tudatosabban fejleszthetik önmagukat.
  • A már eredményeket elért fiatal tudós, vagy innovációkkal foglalkozó fiatalokat tudományterületük legismertebb szakembereivel hozzuk munkakapcsolatba, miközben mentorálásuk mellett szervezett módon ismerkedhetnek meg ezen terület mai hazai élvonalával is. A két csoportban kiemelkedő tudósok, kutatótanárok és sikeres vállalkozások vezetői részvételével kreatív előadásos (konzultációs) programokat tartunk összesen 30 kontaktórában, 4 szombati alkalommal a budapesti Kossuth Klubban. Kiegészítésként autóbuszos szakmai tanulmányutakat szervezünk – további 2 nap során – hazai/nemzetközi tudományos intézményekbe, science centerekbe, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó felsőoktatási intézményekbe illetve innovációt intenzíven és eredményesen alkalmazó vállalkozásokhoz (pl. BME, KFKI, Audi, Suzuki, Mercedes, Takata, National Instruments, Thales Nano).A csoportok munkáját egy-egy „osztályfőnök” mentor (nagy gyakorlattal rendelkező természettudományi, ill. műszaki szakterületű egyetemi tanár) segíti és koordinálja.
  • A Tehetségfejlesztő Klub tagjai azok a 15-19 éves korosztályba tartozó diákok lehetnek, akik valamely 2014/2015-ös tanévi középiskolai tanulmányi vagy innovációs versenyeken bizonyították tehetségüket. (Tanulmányi versenyek jelentős része az alaptantervben meghatározott tudományterületi differenciálást követi, ezért a meghívás a matematika, fizika, informatika, kémia és biológia tematikában kiírt pályázatok nyerteseinek jelentkezését vár. Természetesen várjuk az interdiszciplináris, elsősorban projekt létrehozására vonatkozó innovációs pályázatokon (lásd OTTDK) kiemelkedően szereplő diákok jelentkezését is.)

KÉRJÜK,
az iskolájukban tanuló, a fenti feltételeknek megfelelő diákjaikat értesítsék felhívásunkról!
2016. január 14. február 19. február 26-a 18 óráig iskolájuk igazgatósága a
TIT Kossuth Klub Egyesület emailcímére:
kreativ@kossuth-klub.hu vagy kossuth.klub@gmail.com a kitöltött jelentkezési lapot, eredeti „doc” formátumban szíveskedjen elküldeni! 

A jelentkezések beérkezését visszaigazoljuk.

  • A jelentkezéseket szakmai bizottság értékeli a jelentkezés beérkezése időpontja függvényében a létszámkeret erejéig, figyelembe véve a jelentkező diák eddigi kiemelkedő teljesítményét. A klubtagság elfogadásáról (vagy elutasításáról) a nevezett diáknak és mentor tanárának emailben értesítést küldünk. A visszaigazolással együtt a rendezvények – előadások/konzultációk, melyeket a Kossuth Klubban tartunk; a látogatások, melyek során különböző helyszínekre látogatunk – részletes programját a ’befogadott’ jelentkezőknek, immár klubtagoknak elküldjük.
  • A Klub tagjai a rendezvényeket (2016. februártól márciustól április első feléig bezárólag) – fakultatív módon – dokumentálják (pl. fotó, video), a tapasztalataikról beszámolót készítenek, melyet a Tudományfesztiválon (Budapest, 2016. április 21-22. Magyar Nemzeti Múzeum kertje) bemutathatnak a nagyközönségnek. Ha van/lesz más jellegű, saját kiállítható alkotásuk, korábbi projektjük, akkor annak bemutatását e rendezvény keretében is lehetővé tesszük.
  • A Tehetségfejlesztő Klub (TFK) programjaiban (hiányzásmentesen) résztvevő klubtagokat a programok alatt végzett tevékenységük, aktivitásuk alapján oklevéllel jutalmazzuk.
  • A programok során térítésmentes étkezést biztosítunk, a látogatások is térítésmentesek a klubtagok számára.

Budapest, 2015. december hó
Utolsó módosítás: 2016.02.17.

Beszámoló a Tehetségfejlesztő Klub 2016. évi tevékenységéről

Kisfilm tehetséggondozó tevékenységünkről (OTTDK, Tudományfesztivál, Tehetségfejlesztő Klub)

Tehetségfejlesztő Klub tájékoztatója és tematikája (ÚJ! 2016.02.17.)

Tehetségfejlesztő Klub tájékoztatója  és tematikája (2016.01.29.)

Tehetsegfejleszto Klub (2016) – jelentkezesi lap

TÁMOGATÓK

emet_logo_szinesntp_72_rgbemmi_logo

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL