XX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI DIÁKALKOTÓ KIÁLLÍTÁS (OTTDK) – 2015

A TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára
tetszőleges természettudományi és műszaki tematikájú, tárgyú, jellegű diákalkotások megvalósítására.
A megújuló energiaforrásokkal és a fenntartható energetikával kapcsolatos pályamunkák elsőbbséget élveznek.

I. A pályaművekkel szemben támasztott követelmények
1. A kidolgozott pályaművek tükrözzenek (a pályázó életkorától elvárható) elmélyült, tudományosan megalapozott érdeklődést, komoly kutatómunkát és/vagy innovatív műszaki készségeket. Éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés, következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy ötletes technikai megoldásokkal.
2. Elengedhetetlen, hogy a pályamű igényes kivitelű, érthető és hatékonyan bemutatott legyen. Egyaránt lehet pályázni elméleti pályaművekkel (poszter, számítógépes program) és gyakorlati természetű alkotásokkal (modelltárgy, kreatív eszköz, terepasztal, makett stb.).
Pályázhatnak egyének vagy néhány fős alkotói kollektívák – magyarországi és határon túli magyar ajkú diákok egyaránt.

II. Jelentkezés, részvételi feltételek és határidők
1. A pályázatra az elkészítendő pályamű 1-3 oldalas szinopszisának (vázlatos ismertetésének) benyújtásával lehet jelentkezni 2015. február 2-ig. A jelentkezések elfogadásáról (vagy kívánatos módosításáról, ha a szinopszis alapján a pályamű-terv nem felel meg a pályázati kiírásnak) 2015. február 13-ig minden jelentkezőnek értesítést küldünk. A jelentkezés elfogadásának visszaigazolása esetén a pályázónak részvételi szándékát az előzetesen postai vagy elektronikus úton kézbesített adatlap visszaküldésével kell megerősítenie 2015. február 23-ig. Az adatlapon kérjük megjelölni az alkotás bemutatásához szükséges helyigényt (max. 2,5 m2) és a használni kívánt technikákat, a felkészítő/mentor tanár nevét és a résztvevők elérhetőségeit.

Első forduló: iskolai elődöntő (válogatás). A kiválasztott továbbjutók a második fordulóba beküldik (ld. II/1. pont) a pályamű szinopszisát. A harmadik forduló a döntő (zsűrizés). A negyedik fordulóba jutottak (ld. III/1. pont) részt vesznek az ESI 2015-ön.

2. VÁLTOZÁS: a kész pályaművek nyilvános bemutatására és zsűrizésére a Magyar Nemzeti Múzeum különtermében (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16.) kerül sor, április 18-án, szombaton.

2/a.    A zsűrizést követő héten a Magyar Nemzeti Múzeum területén és a Kossuth Klubban kerül megrendezésre az V. Tudományfesztivál (2015. április 22-23.) rendezvénysorozata. Ennek keretében be kívánjuk mutatni a legjobb OTTDK-s pályaművek posztereit, esetleg a prezentációit is a Múzeum Pollack csarnokában. (A kétnapos bemutatóról az érintettekkel külön fogunk egyeztetni.)

(Megjegyzés: 2015 -> „A fény nemzetközi éve”, 2015. április 22. -> „A Föld napja”)

3. A pályaműveket elbíráló zsűriben neves tudósok, oktatók vesznek részt. A zsűri elnöke: Gyenes Károly villamosmérnök-informatikus, egyetemi docens (BMGE).

4. Határon túli versenyzőknek és kísérőiknek pályázati támogatás esetén szállást, a versenynap előtt esti és a versenynapon reggeli étkezést biztosítunk. Támogatás hiányában ezek a költségek a külföldi versenyzőket és kísérőiket terhelik.

5. A verseny napján a résztvevő diákokat és a kísérőiket délben hideg étkezéssel (térítésmentes) ellátjuk.

6. Igény esetén a távolról érkező magyarországi versenyzőknek és kísérőiknek a versenynap előtti éjszakára való elszállásolásban segítséget nyújtunk; a szállás költsége valamint az útiköltség a résztvevőket terheli.

III. A pályázat díjai:

  1. A legjobb 3 pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi lehetőséget kap a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) által július 19–25. között Brüsszelben megrendezésre kerülő, 15thMILSET Expo-Sciences International (ESI 2015) elnevezésű nemzet-közi diákalkotó fesztiválon (www.esi2015.be). A résztvevőknek pályaműveiket a fesztiválon angolul kell bemutatniuk.
  1. További 4 pályamű egy-egy alkotója részt vehet a Magyar Géniusz Programhoz csatlakozott Tehetségpont-hálózat tagszervezetei vagy más, természettudományi és/vagy műszaki szakmai szervezet által 2015 nyarán megrendezendő, hazai vagy külföldi tudományos vagy szaktáborok egyikében, amelyet a díjazott pályázat alkotója választhat ki. A részvételhez pályázatonként maximum 50.000 Ft támogatást adunk.
  1. A legsikeresebb pályaművek diákalkotóinak felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező munkát vállaló 4 fő pedagógust 25-25 000 Ft értékű könyvutalvánnyal

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást adunk a +36-20/614-4540-es vagy a +36-1/338-4295-ös és a +36-20/445-8919 telefonszámokon, illetve a

tehetsegpont@kossuth-klub.hu vagy kossuth.klub@gmail.com
e-mail-címek valamelyikén.
A jelentkezéseket (a szinopszis csatolásával) valamelyik előbbi e-mail címre
vagy ha a jelentkező nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, a következő postacímre kérjük elküldeni:
TIT Kossuth Klub Egyesület
XX. OTTDK

H-1088 Budapest, Múzeum utca 7.

LETÖLTHETŐ TARTALOM:

Pályázati felhívás 2015

OTTDK szabályzat

OTTDK története

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL