Környezettudatosság és kulturális örökség

A projekt megnevezése: Környezettudatosság és kulturális örökség

A pályázat azonosítója: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0131

 Kedvezményezett neve: TIT Kossuth Klub Egyesület

A támogatás összege: 33,06 millió forint

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartama: 2013.09.01. – 2014.08.31.

A projekt leírása:
A projekt a hagyományos népi kultúrában és gazdálkodásban eredendően meglévő környezettudatos szemlélet különböző formáit, valamint ezek aktuális, a XXI. század társadalmi és környezeti kihívásaihoz illeszkedő alkalmazási lehetőségeinek bemutatását tűzte ki célul. A paraszti életmód bizonyos gyakorlati megoldásai ma is követhetők (komposztálás, szomszédsági cserekapcsolatok, víztakarékosság stb.), és érdemes megismertetni velük a lakosságot, illetve érdemes föléleszteni némely korábban természetes és mindennapos, mára háttérbe szorult megoldást. Az újfajta alapanyagok, a mai életkörülmények, a mind nagyobb mértékű intézményesülés és specializálódás természetesen újfajta takarékossági megoldásokat, a kornak megfelelő ismereteket és új életmód-rutinokat kíván, amelyekről nem szabad megfeledkezni. A projekt célja elsősorban, hogy ösztönözze a lakossági hulladék-termelés visszafogását, az anyagtakarékosságot, a hulladék szelektív gyűjtését, az energia- és víztakarékosságot.

Céljainkat két nagy múltú fesztiválhoz, a Karcagi Birkafőző Fesztiválhoz és a Mohácsi Busójáráshoz csatlakozva, annak keretein belül szervezett szemléletformáló rendezvénysorozattal és ezekhez kapcsolódó kiadványok, filmek segítségével igyekeztünk elérni. A rendezvénysorozathoz mindkét esetben kapcsolódott egy két hónapon keresztül tartó tanulói verseny is, melyek nyertesei számára megjelenést biztosítottunk a rendezvényeken.

A rendezvényekre 2014 februárjában és júniusában került sor, Mohácson és Karcagon. Mindkét rendezvény a hagyományos népi kultúra szemléletmódjának, értékeinek megőrzésére épített, ami jól illeszkedik egyik fő üzenetünkhöz, miszerint a hagyományos népi kultúra és életmód sok eleme a fenntartható fejlődés útjait kereső mai embernek is útmutatóul szolgálhat.

Összekapcsoltuk a helyi kulturális örökség részét képező gyakorlatokat a fenntarthatóság, a környezettudatosság témájával. A rendezvényeken figyelemfelhívó, szemléletformáló, tájékoztató programokat szerveztünk azzal a céllal, hogy fölhívjuk a figyelmet azokra a többségében a hagyományokban gyökerező gyakorlatokra, amelyek segítségével az egyének, a családok és kisközösségek is hozzájárulhatnak egy egészségesebb, tisztább és élhetőbb környezet kialakításához.

 A projekt önálló honlapja: www.oko-presszo.hu

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL