A KOSSUTH KLUB TÖRTÉNETE

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleménye

2011. november 3.

Újabb régóta húzódó rendezetlen ügyet zár le az MNV Zrt.

A Budapest VIII. ker. Múzeum utca 7. sz. alatti ingatlan a műemléki védettségű és a kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján kizárólagosan állami tulajdonban tartandó ingatlan.

Az ingatlant 1954 óta folyamatosan a TIT Kossuth Klub Egyesület használta, azonban arra törvényes jogcímmel a mai napig nem rendelkezett. Az Egyesület a használat időtartama alatt folyamatosan gondoskodott az épület állagának megóvásáról, karbantartásáról, 2007 és 2010 között több mint 40 millió forint értékben végzett értéknövelő beruházásokat, mely ráfordítás a szerződés keretében beszámításra kerül.

Az MNV Zrt. fontosnak tartotta, hogy a jogcím nélküli használati viszony rendeződjön, egyúttal az ingatlan hosszú távú hasznosítása is biztosítva legyen.  A helyzet rendezése érdekében az MNV Zrt jelenlegi vezetése 2011 tavaszán az Egyesülettel együttműködve megkezdte a vagyonkezelésbe adás előkészítő munkáit.

Az Egyesület jogszabályban előírt önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, mivel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás alapján szerepet vállal az Önkormányzat kötelezően ellátandó, közművelődési feladataiban.

Az MNV Zrt. Igazgatóságának mai döntésével az ingatlan 20 évre az Egyesület vagyonkezelésébe kerül, ezzel egy évtizedek óta húzódó rendezetlen ügy zárul le mindkét fél számára megnyugtató módon. A szerződés megkötésével az államnak bevétele keletkezik, ugyanakkor egy nonprofit, kiemelkedően közhasznú és társadalmilag hasznos funkciót ellátó szervezet működését segíti a működés helyéül szolgáló ingatlan használatának biztosításával.Megújult a Kossuth Klub fényreklámjaRab László cikke a nol.hu oldalain:

(2009.04.04.)

“A Kossuth Klub évtizedeken át elvi síkon küzdött a jogállamért. A jogállam aztán valóságosan szembefordult vele.”

– 1 rész

– 2. rész55 éves a Kossuth Klub:

“Ahhoz, hogy a tudományok iránti érdeklődés fellendüljön Magyarországon, „tudományünnepekre” is szükség van – vallja Lugosi Győző, a TIT Kossuth Klub Egyesület elnöke.”

– MTA hírek (2010.01.22.)

KAPCSOLAT

TIT Kossuth Klub Egyesület
1088 Budapest, Múzeum u. 7
+36 1 338 31 66
+36 1 411 08 46
info@kossuth-klub.hu

SOCIAL